Viagra (sildenafil)

Viagra är de bland de mest kända potensmedlena på marknaden. Läkemedlet kallas i dagligt tal för det blå pillret.

Läkemedlet lanserades redan 1998 och var det första potensmedlet som kunde intas oralt i tablettform. Preparatet används vid svårigheter att få eller bibehålla en erektion. Viagra finns i olika doseringar:

  • 25mg
  • 50mg
  • 100mg

Testa alltid med den lägsta doseringen först. Om den inte ger önskad effekt kan man gradvis testa starkare doseringar.

Viagra är ett potenspiller som ska tas vid behov. Om man vill vara på den säkra sidan ska pillret intas ungefär en timme innan samlag, men kan även vara effektiv inom 30 minuter. Hos nätapoteket Dokteronline kan du få viagra utskrivet på recept efter en kortare onlinekonsultation.

Hur fungerar det
Viagra innehåller en aktiv substans som kallas för sildenafil, och är den vanligaste och mest förskrivna substansen mot potenproblem i hela världen. Man kan kort säga att ämnet verkar genom att vidga blodkärl så blodet får det lättare att flöda vid sexuell upphetsning. Effekten läkemedlet ger är att det blir lättare att få erektion. Vidare blir erektionen hårdare och varar längre.

Hur fungerar viagra
Händelseförlopp vid intag av Viagra.

Risker och allmän information
Potensmedlet viagra är allmänt ansett som säkert att använda för män i alla åldrar med normalhälsa utan större hälsorelateade problem. Personer som har sjukdomar som som kärlkramp, svår hjärtsvikt, nedsatt leverfunktion, vissa näthinnesjukdomar eller lågt blodtryck bör inte använda viagra. Om du nyligen har drabbats av stroke eller hjärtinfarkt är det inte att rekommendera att använda viagra.

Det finns läkemedel som inte ska användas tillsammans med viagra. För att vara på den säkra sidan bör du stämma av de läkemedel du brukar regelbundet med läkare innan du använder viagra.

Effekt
Viagra underlättar för att få och bibehålla erektionen och är mycket effektiv åtgärd mot erektionsproblem. Det blir betydligt lättare att få erektion som även blir hårdare och varar längre. Även män med svåra erektionsproblem har blivit hjälpta av viagra. Effekten håller i sig mellan fyra till sex timmar efter intag, men många känner av effekten längre tid än så.

Potenshöjande läkemedel som viagra är främst utformat för att användas av män med påtagliga erektionsproblem. Om problematiken är lätt eller mild kan effekten bli starkare än önskat. Därför bör man prova de minsta doserna först eller till och med dela upp ett piller i delar för att hitta den dos som passar. För individer utan erektionsproblem är effekten av viagra bli mycket stark och i vissa fall betydligt starkare än vad som förväntas.

Bieffekter
Även om viagra anses vara säkert att använda för personer med normalhälsa kan läkemedlet ge bieffekter. De vanligast förekommande biverkningarna är inte speciellt allvarliga och försvinner när verkningstiden för viagra har gått ut, det vill säga en period på mellan 4 till 6 timmar. Vanliga biverkningar:

  • Yrsel
  • Huvudvärk
  • Rodnad
  • Besvär med matsmältning
  • Täppt näsa
  • Problem med synen som suddighet

Om någon av dessa upplevs är det bara att slappna av och vänta tills de försvinner. Om de inte ger sig efter läkemedlets verkningstid bör man kontakta läkare.

Mindre vanliga biverkningar med viagra inträffar hos mindre än en av hundra. I de flesta fall försvinner när läkemedlet har slutat verka, om de inte försvinner efter sex timmar kan man kontakta läkare. Mindre vanliga biverkningar som kan inträffa är illamående, torrhet i munnen, trötthet, muskel och bröstsmärta samt hjärtklappning.

I extremt sällsynta fall kan aningen allvarligare biverkningar uppträda. I vissa fall kräver de assistans av vården. De händer bara ungefär 1 på 10 000 personer. Exempel biverkningar av denna sort är ökat eller minskat blodtryck, förlust eller nedsättning av hörsel, näsblod, stroke, hjärtattack samt svimning. Ofta orsaks detta av krock med andra läkemedel i kroppen eller pga underliggande hälsobesvär, ofta med hjärta och kärl.