Herpes (typ 1 & 2)

Herpes är en virusinfektion som smittar vid sexuell kontakt. Det är en sjukdom som inte alltid ger några symtom och därför är många smittade utan att veta om det. Det är ett virus som inte försvinner utan det finns kvar i kroppen och slår ut vid ett senare tillfälle. Besvären som herpes ger upphov till är vanligen sveda, sår och blåsor som kan smitta andra vid direkt kontakt. Sjukdomen är inte omfattad av smittskyddslagen. Ett sätt att få rätt läkemedel är att använda ett nätapotek, där man genomför en konsultation via internet och få receptbelagd medicin utskriven och hemskickad.

Vad är herpes?
Könsherpes eller som det även kallas genital herpes är orakat av ett virus som kallas för herpes simplex eller i vanligt tal herpesvirus. Viruset finns i två varianter som kallas för typ 1 och typ 2.

Typ 1 är det vanligaste och orsakar i normala fall munsår men kan även drabbas underliv och könsorgan.

Typ 2 är den variant av herpesvirus som oftast ger herpes i underlivet.

Både typ 1 och typ 2 kan orsaka besvär på andra delar av kroppen som på fingrar eller ögon.

Herpes är den vanligaste könssjukdomen i Sverige. Det uppskattas att ungefär 25% av alla svenskar bär på herpes typ 2 och mellan 70-80% har herpes typ 1. Eftersom sjukdomen i de flesta fall bara orsakar lindriga eller inga besvär vet de flesta inte om att de är smittade, detta är fallet för hela 75% av alla som bär på smittan. Efter smitta finns viruset kvar i kroppen hela livet.

Små utslag av könsherpes
Mindre utslag i samband med könsherpes

Har du en gång smittats finns viruset kvar i kroppen hela livet. Efter den första infektionen lägger sig viruset vilande i ryggradens nervknutar. Har du tur blossar inte infektionen upp igen. Hos vissa personer kan viruset aktiveras och ge symtom med kortare eller längre intervall.

Viruset kan till exempel vakna till liv igen när du solar, är stressad och trött, vid graviditet eller i samband med mens eller en infektion. Utbrotten brukar komma glesare med åren. Det finns inget vaccin och inget botemedel mot herpes, däremot virushämmande läkemedel som förebygger och minskar besvären.

Symtom
Efter smitta av herpes i underlivet finns viruset kvar hela livet. Många som smittas får inga besvär i samband med smitta och sjukdomen blossar aldrig upp för många smittade. Om symtom visar sig brukar de dyka upp ungefär två eller tre veckor efter smitta när viruset aktiveras.

De symtom som uppträder först är klåda, sveda och rodnad på penis, inuti eller runt slidan, på pungen samt runt ändtarmen. Rodnad och sveda kan även vara lokaliserat på skinkor och lår samt ryggslut. Sedan kan vätskefyllda blåsor utvecklas. Blåsorna brister och ger sår som kan vara smärtsamma.

Första utbrottet är värst
Första gången en herpesinfektion bryter ut kan även feber och huvudvärk upplevas. Lymfkörtlar i ljumskar kan bli ömma och svullna och det kan vara svårt att kissa. Om inga läkemedel används läker den första infektionen ut av sig själv på runt tre veckor.

Även om den första infektionen ger upphov till besvär drabbas inte alla av nya utbrott. Ungefär 50% av dem upplever besvär i samband med smittotillfälle blossar sjukdomen upp fler gånger. Besvären blir generellt mildare andra gången och framåt och går över snabbare. Utbrotten läks vanligen på en vecka. Utbrotten kommer med tiden allt glesare.

Behandling
Herpesviruset finns kvar hela livet och det det finns inget läkemedel som botar sjukdomen. Behandling av herpes sker med virushämmande läkemedel som är mycket effektiva för att förebygga och ta bort besvär i samband med könsherpes.

Om utbrotten kommer tätt kan man ta virushämmande tabletter i förebyggande syfte för att förhindra besvär som följd av herpes.