Gonorré

Gonorré är en könssjukdom som orsakas av bakterieinfektion. Sjukdomen smittar via kontakt med slemhinnor som samlag. Likt klamydia är kan gonorré vara svår att upptäcka och det är möjligt att gå runt med sjukdomen utan att veta om det. Detta kan leda till många oönskade effekter som att man sprider smittan och kan drabbas av följdsjukdomar. Gonorré omfattas av smittskyddslagen. Vanliga besvär är flytningar och sveda vid urinering.

Gör ditt läkarbesök online och få receptbelagd gonorrèmedicin utskrivet och hemskickat via Euroclinix

Vanliga symtom
Gonorré påverkar i första hand könsorganet men det förekommer även att ändtarmen eller halsen drabbas. Hur många eller påtagliga symtomen är skiljer sig mycket mellan individer, i många fall visas inga symtom. Besvär och symtom som kommer i samband med gonorré påminner om symtom på klamydia, men besvär från gonorré är ofta kraftigare. När symtom visar sig dyker de vanligen upp ungefär en vecka efter smittotillfället.

Vanliga symtom är gulaktiga och illaluktande flytningar samt rejäl sveda vid urinering. Man kan få ont i halsen i samband med sjukdomen.

Diagnos

För att ställa en diagnos på gonorré behöver man ibland utföra flera olika prover. Ett urinprov kan ibland räcka. Det är vanligt att komplettera urinprovet med svabbprover eller odlingar från urinröret.

Potentiella följdeffekter
Om gonorré inte behandlas kan sjukdomen leda till flera obehagliga följdeffekter. För män kan den leda till bitestikelinflammation som ibland ger upphov till sterilitet. För kvinnor kan gonorré även leda till sterilitet samt äggledarinflammation. I sällsynta fall kan gonorré leda till ögoninfektioner, ledbesvär samt hudutslag.

Behandling
Gonorré behandlas med antibiotika. Under pågående behandling är det inte att rekommendera att ha någon sexuell kontakt eller annan intim samvaro. Det kan variera hur väl sjukdomen svarar på behandling, men infektionen utvecklar ofta en resistens mot olika typer av antibiotika. Det kan ibland vara nödvändigt att behandla sjukdomen med olika antibiotika för helt bota gonorré.