Könssjukdomar

Könssjukdomar är ett namn på en kategori av sjukdomar som beskrivs som sjukdomar och infektioner som sprids via sexuell kontakt. De kallas även för sexuellt överförbara sjukdomar samt sexuellt överförbara infektioner. Sexuellt överförbara sjukdomar kan vara lite lömska då det är möjligt att ha blivit smittad utan att man märker några symtom. De flesta visar någon typ av symtom, och kan märkas på bland annat genom flytningar, klåda, sår, vårtor med mera.
Gör ditt läkarbesök online och få receptbelagd medicin mot könssjukdomar utskrivet och hemskickat via Euroclinix.

Olika typer
Könssjukdomar orsakas av infektioner av bakterier eller virus. Det finns även parasitangrepp som räknas som könssjukdomar. Symtom visar sig vanligen runt eller i underlivet, men kan även påverka hela kroppen.

Om man skiljer könssjukdomar efter vad de är orsakade av kan man dela upp de i tre olika grupper.

  1. Sexuellt överförbara sjukdomar kan orsakas av angrepp av parasiter som kvalster och löss. De kallas vanligen för skabb och flatlöss. Skabb är kan beskrivas som angrepp av kvalster och flatlöss orsakas av en typ av löss som kallas för flatlus. Skabb och flatlöss smittar inte likt en infektion, utan överförs via kroppskontakt eller via lakan och dylikt
  2. Flera av de vanligaste könssjukdomarna är orsakade av bakterieinfektioner. I denna kategori finns gonorré, klamydia, syfilis samt den lite mer ovanliga mycoplasma i underlivet. Klamydia är den vanligast förekommande sexuellt överförbara sjukdomen som omfattas av smittskyddslagen. Könssjukdomar smittar via sexuell kontakt via slemhinnor. Könssjukdomar som kommer från bakteriella orsaker svarar bra på behandling och kureras med antibiotika. Könssjukdomar i denna kategori ger inte särskilt allvarliga konsekvenser, men det finns undantag. Om infektionerna inte behandlas kan det leda till allvarliga hälsotillstånd som påverkar hela kroppen. Syfilis är den minst vanliga könssjukdomen i denna kategori men är även den som kan ge värst konsekvenser. I värsta fall kan sjukdomen ge skador på hjärta eller hjärna samt infertilitet.
  3. Även virusinfektioner ger upphov till könssjukdomar. Även sexuellt överförbara sjukdomar som herpes och kondylom uppstår på grund av virus

Hur identifierar man könssjukdomar
Eftersom det är relativt vanligt att könssjukdomar inte alltid visar symtom, leder det till att många inte vet att man är smittad av en sexuellt överförbar sjukdom. Detta ökar risken att smitta andra eller gör att man kan råka ut för följdsjukdomar.

Vissa könssjukdomar kan vara svårare att upptäcka än andra. Bakterieorsakade sexuellt överförbara infektioner kan uppvisa en betydande variation på hur påtagliga symtomen är. Det är relativt vanligt att klamydia och gonorré inte uppvisar några symtom.

Symtom klamydia
För kvinnor är vanliga symtom blodblandade flytningar, ont i nederdelen av magen, rikligare flytningar, svidande eller brännande känsla i underlivet. Vidare kan det svida vid urinering.

Män kan uppleva en eller flera symtom som flytningar från urinröret, ont i pungen, en svidande känsla i underlivet samt smärta vid urinering.

Diagnos ställs genom urinprov eller provtagning med provtagningssticka från urinrör eller livmoderhals. Klamydia behandlas med antibiotika.

Symtom gonorré
Symtom och besvär påminner klamydia men är ofta påtagligare. Vanliga tecken är är gula eller vitaktiga flytningar som luktar illa samt rejäl sveda vid urinering. Om besvär visar sig märks de oftast inom en vecka efter smittotillfället. Diagnos sker genom prov som visar på bakterien som orsakar gonorré från urinröret, livmoderhalsen, hals eller ändtarm. Behandling sker med antibiotika. Gonorré lyder under smittskyddslagen.

Symtom syfilis
Det anses som den allvarligaste bakterieorsakade könssjukdomen som kan ge svåra mén. Det är också den minst vanliga. Symtomen är olika beroende vilken fas i sjukdomen det handlar om.

Symtom i det första stadiet visar sig upp till 12 veckor efter smitta. Under denna tid kan rödaktiga och ömma sår uppstå på penis, blygdläppar, omkring ändtarmsöppningen samt ibland på läpparna. Såren försvinner vanligtvis inom en vecka.

Symtom på det andra stadiet visar sig efter sex månader från smittotillfället. Rödaktiga utslag kan utvecklas på kroppen. I samband med utslagen påträffas ofta influensaliknande symtom som feber, ont i halsen, allmän hängighet samt trötthet i muskler.

Det tredje stadiet utvecklas om sjukdomen inte behandlas, då försvinner symtomen. Efter ett par år kan sjukdomen återkomma och ge allvarliga symtom som angriper hud, slemhinnor, ben samt inälvor. I allvarliga fall kan hjärta, kärl eller nervsystem angripas.

Diagnos på syfilis gör med genom att ta prover och leta efter vissa mikroorganismer eller genom att påvisa förekomst av antikroppar i blodet. Syfilis kan behandlas med antibiotika i tidiga stadier men kan ibland behöva andra behandlingsmetoder i det senaste stadiet.

Virus
Den vanligaste sexuellt överförbara sjukdomen som orsakas av virus är herpes. Det är den vanligaste könssjukdomen i Sverige. Herpesviruset finns i två typer, båda kan smitta via kontakt med slemhinnor och kan drabba underliv och mun. Det virus som drabbar underlivet kallas för typ 2, det som drabbar munnen men kan även visa sig på underlivet kallas för typ 1.

Symtom herpes
Symtom på herpes typ 2 är grupper med små vätskefyllda blåsor som kan vara svullna och har lätt rodnad. Blåsorna kan brista och ger upphov till klåda och smärta samt sårbildning. Samtidigt som du har utslagen kan feber och/eller svullna lymfkörtlar uppträda samt att man känner sig allmänt hängig. En diagnos på herpes ställs på utseendet på såren samt prov från sår. Herpes går inte att bota, men det finns effektiva medel att använda för att ta bort besvären och utbrott med utslag varar kortare tid.

Symtom på kondylom
Kallas även könsvårtor och är en relativt vanlig könssjukdom. Det är ett en typ av HPV-virus som orsakar kondylom. Det kan ta lång tid från smitta tills symtom visar sig. Kondylom visar sig som vårtor på könet som kan vara blomkålsliknande eller platta. Könsvårtorna utvecklas i de flesta fall bara kring ollon, på blygdläppar samt runt ändtarmen. I sällsynta fall kan drabba halsen eller munhålan. Diagnos ställs genom att inspektera området kring underlivet. Man kan behandla kondylom med läkemedel, men det kan ta lång tid att bli av med kondylom helt.